ඔබේ අරමුණු ඉටුවී හමාරයි. Your objectives are fulfilled
|

ඔබේ අරමුණු ඉටුවී හමාරයි. Your objectives are fulfilled

මොනවා කලත් හැරියන්නෙ නැත්තෙ ඇයි ? ඔබේ අරමුණු ඔබේ සිතුවිලි තුල ඉෂ්ට වූ ඒවාය. ඒවා ඉෂ්ට වී නැති බව තීරණය කරන්නේ ඔබේ උඩු සිතයි. එතකල් යටිසිත සිතන්නේ ඒවා ඉශ්ට වී ඇතිබවය. ඔබේ අරමුණු සංකිර්ණ බව, ළඟා විය නොහැකි බව, කාට පුලුවන් උනත් ඔබට බැරි බව තීරණය කරන්නේ ඔබේ උඩු සිතයි. දැන් ඔබට හිතේව් “ඉතිං කොච්චර…

ඔබ මවිතයට පත් කරවන පාඩම් ක්රමය ‘ VP ‘ (දෘෂ්ටිකෝණ විශ්ලේෂණය) / The lesson plan that will amaze you is ‘VP’

ඔබ මවිතයට පත් කරවන පාඩම් ක්රමය ‘ VP ‘ (දෘෂ්ටිකෝණ විශ්ලේෂණය) / The lesson plan that will amaze you is ‘VP’

Born To Win ආයතනයේ 9As වැඩමුළුවේ නිර්මාණයක්. ක්‍රියාකාරකම – දෘෂ්ටිකෝණ විශ්ලේෂණය (VP analysis) අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – VP ආකෘතිය (Download the format from https://borntowin.lk/formats/) ඔබ විශිෂ්ටයෙකු වීමට සුදානම් ද ? ඔබ දැන් රහස් පරීක්ෂකවරයෙකු මෙන් සිතන්නනයි යන්නේ. ඔබට මතක ඇති ඔබගේ කුතුහලය ඇවිස්සූ ලොමු දැහැ ගන්වන අත්දැකීම් සහිත ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා පෙල. ඉතින් අපේ පාඩම් එච්චර…

විශිෂ්ටත්වය ස්පර්ශ කළ හැකිය.Excellence can be touched.

විශිෂ්ටත්වය ස්පර්ශ කළ හැකිය.Excellence can be touched.

විශිෂ්ටත්වය ස්පර්ශ  කළ හැකිය.   ඇයි සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා දරුවන් සෑමදාම #visualization #techniques කරන්න ඕන ?   ඔබ දෘශ්‍යමාන (visualize) කරන විට, ඔබ නිශ්චිත දෙයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. විශේෂයෙන් ඔබට ළඟා කර ගැනීමට අවශ්‍ය විභාග ජය, හෝ වෙනත් අඩ්‍යාපන ඉලක්කයක් ගැන. මෙහිදි එය ඔබේ මනසෙහි තබා ගෙන, ඔබේ ප්‍රතිඵලය යථාර්ථයක් බවට පත්වේ යැයි සිතයි….